Interpelacje radnego[POSŁUCHAJ]

WIADOMOŚCI Z REGIONU
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego (28.02), radny Adama Balcer złożył interpelacje do Starosty Zgorzeleckiego, Pana Artura Bielińskiego.
Jak mówi Adam Blacer sprawy, które poruszył były zgłaszane przez mieszkańców naszego regionu i dotyczyły problemów, które od dłuższego czasu nie były rozwiązane...
Pytania oraz sugestie rozwiązań dotyczyły:
1) Remontu drogi powiatowej 2361D na odcinku Bogatynia – Opolno Zdrój.
2) Zainstalowania sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej 2361D zwiększającej bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla TBS w Opolnie Zdroju.
3) Instalacji sygnalizacji świetlnej na Odcinku drogi Sieniawka – Kopaczów (droga powiatowa 2363D). Przejście pod wiaduktem kolejowym na wysokości stacji benzynowej.
4) Zabezpieczenia rowu usytuowanego przy drodze powiatowej 2363D w miejscowości Kopaczów.
5) Realizacji projektu budowy domów dziecka przy Alei Żytawskiej 19 i 21 w Bogatyni.
6) Podjętych działań przez Powiat w sprawie usunięcia 40 tysięcy ton odpadów pozostawionych przez firmę Revita w Bogatyni.
Całość interpelacji zeskanowanej jako załącznik, będzie do wglądu na BIP –ie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 
 
 
fot.arch. ArtRadio Bogatynia