Radni za przejęciem Liceum [POSŁUCHAJ]

Dzisiaj (27 04) Radni przyjęli uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Zgorzeleckiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej.
16 radnych było za przejęciem przez Gminę Bogatynia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Bogatyni, jeden radny wstrzymał się od głosu. Szacuje się, że koszt prowadzenia placówki w obecnym stanie to około 600 tys. zł. Tryb i szczegółowe warunki przejęcia zadania ma określić porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Bogatynia a Powiatem Zgorzeleckim.