Sesja Rady Miejskiej[POSŁUCHAJ]

Na dzisiejszej sesji (06 02) radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia. Jeszcze przed głosowaniem głos w tej sprawie zabrał prezes BWiO S.A p. Dariusz Daraż.
 
 
Także na sesji przewodniczący Krzysztof Peremicki poinformował radnych o protokole kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z dnia 10 sierpnia 2017.

 
 
Do sprawy odniósł się również burmistrz Andrzej Grzmielewicz.