Nieodpłatna pomoc prawna

W Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, przy ul. Żołnierzy II Armii WP 14 (tel. 75 77 25 292) realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna. Wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej - Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z siedzibą w Ręczynie.
 
 Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych i adwokatów w dniach:
 
Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
 
Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
 
Środa od godz. 10.00 do 14.00
 
Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
 
Piątek od godz. 09.00 do 13.00
 
W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.
 
 
 
Osoby uprawnione do uzyskiwania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
- Młodzież do 26. roku życia
 
- Rodziny wielodzietne
 
- Seniorzy powyżej 65. roku życia
 
- Osoby korzystające z pomocy społecznej
 
- Weterani i kombatanci
 
- Osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 
- Kobiety w ciąży
 
źródło:bogatynia.pl