Młodzi Dla Gminy Bogatynia w ArtRadiu[POSŁUCHAJ]

PO GODZINACH
Daniel Szczepankiewicz
Natalia Czarniecka
Albert Bystrykowski
Kinga Marciniak
Patryk Piwiński
Igor Stemler
 
Poprowadzili audycję zapoznawczą w ArtRadio Bogatynia.